Advokátní kancelář Mgr. Lucie Diasové Vejvodové

Advokátní kancelář Mgr. Lucie Diasové Vejvodové


Advokátní kancelář Mgr. Lucie Diasové Vejvodové poskytuje svým klientům právní služby ve všech oblastech práva, zejména práva soukromého a zastupování klientů v soudním řízení. Zaměření advokátní kanceláře je zejména na právo občanské, rodinné, obchodní, ale i právo trestní. Advokátka dále poskytuje služby i v oblasti práva pracovního, správního i v rámci rozhodčího řízení.

Advokátní kancelář poskytuje svým klientům komplexní poradenství v oblasti práva rodinného. Advokátka má bohaté zkušenosti se zastupováním klientů v komplikovaných rozvodových sporech, sporech o výživné nezletilých dětí, ale i výživné manželů a rozvedených manželů.

Advokátní kancelář také úspěšně zastupuje své klienty i v řízení před Ústavním soudem a Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku.

V zájmu komplexnosti poskytovaných služeb spolupracuje advokátní kancelář s dalšími odborníky, účetními a daňovými poradci, znalci, exekutory a notáři.

Působnost advokátní kanceláře není omezena jen na Prahu, ale právní služby poskytujeme na celém území České republiky. V případě potřeby, je také možné dohodnout zastupování na území Slovenské republiky.

Naší prioritou je osobní a komplexní přístup ke klientovi, s důrazem na maximální ochranu zájmů klienta. Vždy se snažíme nalézt nejvhodnější, nejrychlejší a nejefektivnější řešení i s ohledem na co nejnižší finanční náklady pro klienta, nikoliv však na úkor kvality služeb. Dbáme na absolutní diskrétnost a časovou flexibilitu advokátní kanceláře.

Právní služby

 

Kontakt:
Mgr. Lucie Diasová Vejvodová
Na hřebenech II 1062
147 00 Praha 4
Tel: +420 604 260 658
lucie.diasova@akdiasova.cz

IČ: 713 476 31
DIČ: CZ8357070227
Bankovní spojení:
č.ú. 2107968491/2700
vedený u UniCredit Bank a.s.