Advokátní kancelář Mgr. Lucie Diasové Vejvodové

Profil: Mgr. Lucie Diasová Vejvodová


Mgr. Lucie Diasová Vejvodová vystudovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a titul magistra práv (Mgr.) získala v roce 2006. Po ukončení vysokoškolských studií pracovala jako advokátní koncipientka (2006-2009) v advokátní kanceláři JUDr. Kláry Samkové Ph.D.

Advokátní zkoušky složila v roce 2009 s výtečným prospěchem a je zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory pod číslem 12961.

Od roku 2009 vykonává samostatnou advokátní praxi, nejprve jako spolupracující advokátka v advokátní kanceláři JUDr. Kláry Samkové Ph.D. a posléze od roku 2013 ve své vlastní advokátní kanceláři.

Právní služby

 

Kontakt:
Mgr. Lucie Diasová Vejvodová
Na hřebenech II 1062
147 00 Praha 4
Tel: +420 604 260 658
lucie.diasova@akdiasova.cz

IČ: 713 476 31
DIČ: CZ8357070227
Bankovní spojení:
č.ú. 2107968491/2700
vedený u UniCredit Bank a.s.