Advokátní kancelář Mgr. Lucie Diasové Vejvodové

Ceny


Úvodní konzultace s klientem v rozsahu max. 2 hod. se účtuje ve výši 1500,- Kč + DPH. Tato platba za první konzultaci se hradí klientem v hotovosti.

Cena právních služeb vychází vždy z dohody s klientem a odpovídá pravidlům, která jsou stanovena v zákoně o advokacii, přičemž se řídí advokátním tarifem. Odměna bývá sjednána většinou jako časová odměna, která se účtuje za každou započatou hodinu a pohybuje se dle povahy a náročnosti jednotlivé věci v rozmezí 1500 - 2500 Kč/hod.

Výše odměny bývá rovněž závislá na sociálním postavení klienta s ohledem na časovou a odbornou náročnost věci.

Další možností je paušální odměna založena na odměně za komplexní vyřízení celé věci pevnou částkou, která je dohodnuta již při převzetí věci.

Není vyloučena ani možnost odměny podle počtu úkonů právní služby, kde částka za jeden úkon je dána advokátním tarifem.

Při převzetí právního zastoupení advokátka s klientem uzavře smlouvu o poskytování právní pomoci a klient je vždy seznámen s předpokládaným rozsahem kauzy a dalšími předpokládanými výdaji (např. soudní poplatky, notářské poplatky, poplatky za úschovu atd.)

Advokátka je plátcem DPH.

Právní služby

 

Kontakt:
Mgr. Lucie Diasová Vejvodová
Na hřebenech II 1062
147 00 Praha 4
Tel: +420 604 260 658
lucie.diasova@akdiasova.cz

IČ: 713 476 31
DIČ: CZ8357070227
Bankovní spojení:
č.ú. 2107968491/2700
vedený u UniCredit Bank a.s.